תשובות לשאלות שכיחות
מועמד\ת יקר\ה,


היום הפתוח מיועד לאפשר לך להתרשם התרשמות ראשונית ממה שאנו,המחלקה למדעי המחשב מציעים לך במסגרת הלימודים במחלקה.
שאלות כלליות על הלימודים במחלקה למדעי המחשב

אם עדיין יש לך שאלות על הקבלה למחלקה אתם מוזמנים לפנות בכל עת למזכירות המחלקה:08-6461610,08-6477843,08-6472718