הנחיות חשובות לתלמידי תואר שני ושלישי
פרופ' רונן ברפמן
יו"ר ועדת הוראה לתלמידים מתקדמים
המחלקה למדעי המחשב, אוניברסיטת בן-גוריון

שעת הקבלה העדכנית מופיעה כאן

הקבלה מחוץ לשעות הקבלה בתיאום דוא"ל בלבד
טפסים חתומים (סטודנט+מנחה) ניתן לשלשל לתא הדואר שלי
נא להימנע מלהגיע ברגע האחרון עם צורך עז בחתימתי – אינני נמצא במשרד 24/7 !

מסטרנטים:
  • יש למצוא מנחה עד סוף הסמסטר הראשון ללימודים (ולהגיש טופס בהתאם)
  • יש להגיש תוכנית מחקר עד סוף הסמסטר השני ללימודים
  • במהלך התואר יש להירשם לקורס עבודת גמר בן 15 נק"ז. ניתן לפצל את הרישום למספר סמסטרים.
  • מלבד אתר המחלקה, אתר הפקולטה למדעי הטבע מכיל חומר מועיל למסטרנטים (טפסים, הנחיות, וכד')
דוקטורנטים:
  • יש להגיש טופס קביעת מנחה (לא מספיק רישום המנחה בטופס ההרשמה)
  • יש להגיש הצעת מחקר עד שנה ממועד תחילת הלימודים
  • יש להגיש דו"ח התקדמות אחת לשנה
  • יש לתת הרצאה בסמינר המחלקתי במהלך התואר

שנת לימודים פורייה לכולם !